Prawo cywilne i spadkowe :

  • sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów
  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o odszkodowanie (szkody na osobie, wyrządzone w mieniu, komunikacyjne, z polis OC lub AC)
  • sprawy o zadośćuczynienie
  • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
  • sprawy o wydanie rzeczy
  • sprawy egzekucyjne, zawieranie porozumień w kwestii spłaty zadłużenia
  • sprawy z zakresu prawa konsumentów, uprawnień z rękojmi czy gwarancji
  • sprawy o eksmisję
  • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
  • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeń
  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • sprawy o dział spadku
  • sprawy o zachowek
  • sprawy o przyjęcie lub odrzucenie spadku po zmarłym
  • sprawy odszkodowawcze związane z błędami medycznymi
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka