Prawo administracyjne:

  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi: WSA oraz NSA
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • zaskarżanie decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka