Postępowanie egzekucyjne:

  • przygotowywanie wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej
  • przygotowywanie porozumień w zakresie spłaty należności
  • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym
  • sporządzenie skargi na czynności komornika
  • postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika
  • postępowanie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
  © 2021 Monika Tlałka. Kancelaria Adwokacka